Concept Finnrowing Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Concept Finnrowing Oy 0806629-0
Koskenparras 10
55100 Imatra

Puh: 020 7288 760
S-posti: toimisto@finnrowing.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Concept Finnrowing Oy
Koskenparras 10
55100 Imatra

Puh: 020 7288 760
S-posti: toimisto@finnrowing.com

Rekisterin nimi:

Concept Finnrowing Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Concept Finnrowing Oy:n verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseksi
 • kuntovälineiden vuokra-asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseksi
 • kuntosaliasiakkaidemme asiakassuhteen hoitamiseksi
 • sähköpostimarkkinointi Creamailerin palvelun kautta

Concept Finnrowing Oy:n verkkokauppa

Concept Finnrowing Oy:n vuokra- ja kuntosaliasiakasrekisterin tietosisältö:

Henkilön yksilöintitiedot

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Tuotetiedot

 • vuokratut laitteet

Säännönmukaiset tietolähteet:

Concept Finnrowing Oy:n verkkokauppa, kuntolaitteidemme vuokrasopimukset ja kuntosalimme salijäsenyys sopimukset. Concept Finnrowing Oy:n omaan asiakasrekisteriin ei tallenneta mahdollisesti muualta tulevia tulevia tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovutus:

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä muualle.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Concept Finnrowing Oy:n rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

 • mapeissa lukituissa kaapeissa
 • kaapit sijaitsevat toimistotiloissa jotka ovat lukittu kun niissä ei ole henkilökuntaa paikalla

ATK:lla käsiteltävä aineisto:

 • kaikki henkilörekisteriin liittyvä aineisto on salasanalla suojatuissa tiedostoissa
 • atk-laitteissa on ajanmukaiset tietoturva- ja suojausohjelmat, F-Securen ja McAfeen ohjelmat
 • käyttöjärjestelmien tietoturvapäivitykset ajantasalla
 • henkilökunta tiedostaa edellämainittujen ohjelmien ajantasalla olemisen tärkeyden

Manuaalisen aineiston hävittäminen:

 • päättyneiden vuokrasopimusten sopimukset tuhotaan asianmukaisesti silppurissa

Concept Finnrowing Oy ei kerää eikä talleta henkilöasiakkaiden henkilötunnuksia. Henkilötunnuksen käyttöön voidaan erikseen pyytää asiakkaalta lupa luottotietojen varmistamiseksi.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisterissä oleva omat tietonsa. Pyynnön tarkastusta varten voi tehdä soittamalla yrityksemme numeroon 020 7288 760 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@finnrowing.com. Lisätietoja tarkastusoikeudesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Lisätietoja tietojen korjaamisesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.